Hva lærte vi av pandemien - og hvor går vi videre?

Hva lærte vi av pandemien - og hvor går vi videre?

17. september.

Verden har blitt mer uforutsigbar og det internasjonale samfunnet blir stadig satt på prøve av pandemi, kriger og konflikt. Hvordan påvirker dette den norske helsetjenesten? Og hvilke lærdommer bør vi ta med oss videre?
Espen Rostrup Nakstad deler sine erfaringer og går tilbake i historien for å forklare hvorfor helsekriser oppstår og hvordan vi kan håndtere dem.

Espen Rostrup Nakstad er en norsk lege, jurist, forfatter og assisterende direktør i Helsedirektoratet. Fra høsten er han tilbake som leder av den nasjonale behandlingstjenesten CBRNE-medisin ved akkuttmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus.