Kan Forsvaret forsvare Norge?

Kan Forsvaret forsvare Norge?

Norge ligger i skjæringspunktet mellom verdens to største atommakter, USA og Russland. Hvordan har lille Norge historisk sett balansert mellom de to landene? Og hva er det som har gjort at Norge gradvis har blitt mer avhengige av USAs militære i norske nærområder? Foredraget vektlegger landets strategiske betydning for USA og Russland, Norges dreining mot internasjonale operasjoner i Afghanistan på 2000-tallet, og problemene med å bygge opp igjen en troverdig nasjonal militær evne etter den russiske Krimanneksjonen i 2014.

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets Høgskole. Han har mer enn 30 års erfaring som offiser i Hæren og hr blant annet jobbet i Brigade Nord, Etterretningstjenesten, Forsvarsdepartementet og Afganistan.