Fra barneryggkirugi til ordfører i Lier

Fra barneryggkirugi til ordfører i Lier

20. august.

Kivle tenker å bruke litt tid på hvordan arbeidsdagen som kirurg er (sikkert mange som ikke vet), og han vil gjerne gi innsikt i barneryggkirurgi. Så vil han gå over til sitt politiske engasjement, hvordan han endte opp som ordfører, og hva han brenner for i Lier.

Kjetil Kivle er 44 år (på tidspunktet i august), og har jobbet på Rikshospitalet siden 2013. De siste årene var han leder for barneryggkirurgi, og ble etter valget i september valgt til ordfører i Lier med et historisk godt valgresultat.