Senioruniversitetet ønsker å være et sted for læring i den tredje alder. Foreningen er et forum for utveksling av kunnskap og sosial kontakt. Alle pensjonister og andre interesserte over 60 år er hjertelig velkommen som medlem.

Vi henvender oss til personer med livserfaring, avsluttet yrkesliv og med lyst til å lære mer. Felles interesser gir trivsel og god kontakt deltagerne imellom. Møtene og turene gir medlemmene faglig og sosialt påfyll.

Foredragene holdes i Lier Kulturscenekl 11:00 – 12:00. Salg av kaffe og lefser fra kl 10:30.

Parkering: Det er for tiden byggearbeider ved Hegg skole. Dette reduserer antall parkeringsplasser, og de bør forbeholdes de som har fysiske begrensninger. Vi oppfordrer så mange som mulig til å parkere på Haugestad, Andershaugen, Godslageret eller andre offentlige parkeringsplasser. Samkjøring eller offentlig transport vil også hjelpe.

Semesteravgift / medlemskort, koster kr 250 for halvåret. Det gir deg adgang til semesterets 5 foredrag og fortrinn til å være med på turene våre. Kontonummer 1638 18 89061 eller Vipps 517469.

Du er selvsagt velkommen til å høre foredragene våre selv om du ikke er medlem, da betaler du kr 100 pr gang.