Senioruniversitetet ønsker å være et sted for læring i den tredje alder. Foreningen er et forum for utveksling av kunnskap og sosial kontakt. Alle pensjonister og andre interesserte over 60 år er hjertelig velkommen som medlem.

Vi henvender oss til personer med livserfaring, avsluttet yrkesliv og med lyst til å lære mer. Felles interesser gir trivsel og god kontakt deltagerne imellom. Møtene og turene gir medlemmene faglig og sosialt påfyll.

Foredragene holdes i Lier Kulturscenetirsdager kl 11:00 – 12:00. Salg av kaffe og lefser fra kl 10:30. Vi kan parkere ved Hegg skole, Svensefjøset og Frogner Menighetshus.

Semesteravgift / medlemskort, koster kr 250 for halvåret. Det gir deg adgang til semesterets 5 foredrag og fortrinn til å være med på turene våre. Kontonummer 1638 18 89061 eller Vipps 517469.

Du er selvsagt velkommen til å høre foredragene våre selv om du ikke er medlem, da betaler du kr 100 pr gang.