Om Senioruniversitetet

Senioruniversitetet ønsker å være et sted for læring i den tredje alder (60+). Foreningen er et forum for utveksling av kunnskap og sosial kontakt. Vi henvender oss til personer med livserfaring, avsluttet yrkesliv og med lyst til å lære mer. Felles interesser gir trivsel og god kontakt deltagerne imellom. Møtene og turene gir medlemmene faglig og sosialt påfyll. Foredragene holdes på Lier Kulturscene, kl 11:00 – 12:00. Salg av kaffe og lefser fra kl 10:30. 

Parkering: Det er for tiden byggearbeider ved Hegg skole. Dette reduserer antall parkeringsplasser, og de bør forbeholdes de som har fysiske begrensninger. Vi oppfordrer så mange som mulig til å parkere på Haugestad, Andershaugen, Godslageret eller andre offentlige parkeringsplasser. Samkjøring eller offentlig transport vil også hjelpe.

Du er selvsagt velkommen til å høre foredragene våre selv om du ikke er medlem, da betaler du kr 100 per gang. Mer informasjon om medlemskap.

BRICS - en ny økonomisk "stormakt"?

BRICS - en ny økonomisk "stormakt"?

12. mars. BRICS – Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika – har nettopp fått 6 nye medlemmer: Saudi-Arabia, Emiratene, Iran, Egypt fra Midtøsten samt Etiopia og Argentina. Målt i kjøpekraft står de for 37% av verdensøkonomien og nær halvparten av verdens befolkning.

Les mer

Våre sponsorer