Om Senioruniversitetet

Senioruniversitetet ønsker å være et sted for læring i den tredje alder (60+). Foreningen er et forum for utveksling av kunnskap og sosial kontakt. Vi henvender oss til personer med livserfaring, avsluttet yrkesliv og med lyst til å lære mer. Felles interesser gir trivsel og god kontakt deltagerne imellom. Møtene og turene gir medlemmene faglig og sosialt påfyll. Foredragene holdes på Lier Kulturscene, kl 11:00 – 12:00. Salg av kaffe og lefser fra kl 10:30. 

Parkering: Byggearbeidene ved Hegg skole er avsluttet men det er fortsatt få parkeringsplasser, og de bør forbeholdes de som har fysiske begrensninger. Vi oppfordrer så mange som mulig til å parkere på Haugestad, Andershaugen, Godslageret eller andre offentlige parkeringsplasser. Samkjøring eller offentlig transport vil også hjelpe.

Du er selvsagt velkommen til å høre foredragene våre selv om du ikke er medlem, da betaler du kr 100 per gang. Mer informasjon om medlemskap.

Ibsens små djevler

Ibsens små djevler

15. oktober Lise Fjeldstad tar dere med inn i Ibsens "dulgte hjertekammer" og lar dere møte noen av hans kvinner-, både fra liv og diktning.

Les mer
Kan Forsvaret forsvare Norge?

Kan Forsvaret forsvare Norge?

10. desember. Tormod Heier: Norge ligger i skjæringspunktet mellom verdens to største atommakter, USA og Russland. Hvordan har lille Norge historisk sett balansert mellom de to landene?

Les mer

Våre sponsorer